lab2023 - internet teknolojileri

Deploy İşlemleri Checklist'im

Deploy ederken birşeyleri atlamamak için kendime bir checklist oluşturdum. Deploy için Capistrano kullanıyoruz.

Branch Merge işlemleri

Merge işlemlerini kesinlikle komut satırından yapın.

 • Merge edilecek branch taki tüm kodların güncel olduğundan emin olun.
1
2
git checkout develop
git pull
 • Kodları test edin

 • Üçüncü part javascript, css dosyaları varmı bakın.

 • Varsa bunlar environments/production.rb ye eklenmişmi ona bakın. Assets precompile için.

 • Kendisine merge yapılcak branch’ taki kodların güncel olduğundan emin olun.

1
2
3
git checkout master
git pull
git merge --no-ff develop
 • config/deploy.rb dosyasını kontrol edin. IP, user, port…

Deploy

 • Sunucuya bağlanıp veritabanı yedeği alınır. Ne olur ne olmaz. MySQL için şu yazıyı okuyabilirsiniz. (Bunu otomatik yapan bir çalışma yapacağız)
 • cap deploy komutu ile deploy edilir.
 • Migration var ise cap deploy:migratekomutu çalıştırılır.
 • Diğer cap task’ lerine cap --taskskomutunu çalıştırarak bakabilirsiniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Muhammets-iMac:dudupress muhammetdilek$ cap --tasks
[Deprecation Warning] This API has changed, please hook `deploy:create_symlink` instead of `deploy:symlink`.
cap bundle:install            # Install the current Bundler enviro...
cap deploy                # Deploys your project.
cap deploy:check             # Test deployment dependencies.
cap deploy:check_revision        # Make sure local git is in sync wit...
cap deploy:cleanup            # Clean up old releases.
cap deploy:cold             # Deploys and starts a `cold' applic...
cap deploy:create_symlink        # Updates the symlink to the most re...
cap deploy:migrate            # Run the migrate rake task.
cap deploy:migrations          # Deploy and run pending migrations.
cap deploy:pending            # Displays the commits since your la...
cap deploy:pending:diff         # Displays the `diff' since your las...
cap deploy:resque_setup         # Resque QUEUE Start
cap deploy:restart            # restart unicorn server
cap deploy:rollback           # Rolls back to a previous version a...
cap deploy:rollback:code         # Rolls back to the previously deplo...
cap deploy:setup             # Prepares one or more servers for d...
cap deploy:start             # start unicorn server
cap deploy:stop             # stop unicorn server
cap deploy:symlink            # Deprecated API.
cap deploy:update            # Copies your project and updates th...
cap deploy:update_code          # Copies your project to the remote ...
cap deploy:update_crontab        # Update the crontab file
cap deploy:upload            # Copy files to the currently deploy...
cap invoke                # Invoke a single command on the rem...
cap shell                # Begin an interactive Capistrano se...
cap thinking_sphinx:configure      # Generate the Sphinx configuration ...
cap thinking_sphinx:index        # Index data
cap thinking_sphinx:install:sphinx    # If Postgres is available, Sphinx w...
cap thinking_sphinx:install:ts      # Install Thinking Sphinx as a gem
cap thinking_sphinx:rebuild       # Stop, re-index and then start the ...
cap thinking_sphinx:restart       # Stop and then start the Sphinx daemon
cap thinking_sphinx:shared_sphinx_folder # Add the shared folder for sphinx f...
cap thinking_sphinx:start        # Start the Sphinx daemon
cap thinking_sphinx:stop         # Stop the Sphinx daemon
cap whenever:clear_crontab        # Clear application's crontab entrie...
cap whenever:update_crontab       # Update application's crontab entri...
 • Açıklamaları ile birlikte http://capitate.rubyforge.org/recipes/deploy.html
 • Deploydan sonra cap deploy:restart komutu ile unicorn restart edilir.
 • Test edilir.
 • Test sonucu başarılı ise bilgilendirme maili atılır.
 • Başarılı değilse başarılı olana kadar hotfix yapılır.

Hotfix

 • Hotfix branch oluştur
1
git checkout -b hotfix-1.2.1 master
 • Hataları düzelt commit et
 • Master branch’ a merge et
 • Sonra develop branch’ a merge et
 • Sonra hotfix branch’ ını sil
1
2
git branch -d hotfix-1.2.1
git push origin :hotfix-1.2.1

İyi çalışmalar dilerim…