lab2023 - internet teknolojileri

Globalize3 Ile Çoklu Dil Desteği (I18n)

Model katmanına I18n desteği eklemek için globalize3 gemini kullanıyoruz.

Gemfile’ a gem 'globalize3' ekleyip bundle install ile gemi kuralım.

Modelde I18n desteği eklenilecek fieldları belirtiyoruz.

1
2
3
4
class Country < ActiveRecord::Base
 attr_accessible :name
 translates :name
end

Daha sonra migrationda translates tablosunu oluşturacak kodu ekliyoruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
class CreateCountries < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table :countries do |t|

   t.timestamps
  end
  Country.create_translation_table! :name => :string
  Country.create(name: "Turkey")
 end
end

rake db:migrate komutunu çalıştıralım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
>> I18n.locale
:en
>> Country.first.name
"TURKEY"
>> I18n.locale = :tr
:tr
>> Country.first.name
nil
>> c = Country.first
#<Country id: 1, name: nil, created_at: "2013-01-24 08:20:59", updated_at: "2013-01-24 11:09:31">
>> c.name = "Türkiye"
"Türkiye"
>> c.save
true
>> I18n.locale
:tr
>> Country.first.name
"Türkiye"

Örnekte locale :tr iken bir veri kaydedilmediğinden nil sonucu döndü. Eğer nil yerine default locale değerinin dönmesini istersek application.rb dosyasına aşağıdaki satırı ekleyelim.

1
config.i18n.fallbacks = true

İyi çalışmalar dilerim.