lab2023 - internet teknolojileri

Ruby on Rails Breadcrumbs(Ekmek Kırıntısı)

Breadcrumb için breadcrumbs_on_rails gemini kullanıyoruz. Gemfile’ a gem 'breadcrumbs_on_rails' ekledikten sonra bundle:install komutunu çalıştırarak gemi kuralım. Controller’ da add_breadcrumb metodunu çağırarak breadcrumb ekleyebiliyoruz. View katmanında ise render_breadcrumbs helper’ ı kullanıyoruz.

1
2
3
class Admins::ApplicationController < ActionController::Base
 add_breadcrumb "Dashboard", :admins_dashboard_index_path #I18n.t('nav.dashboard')
end
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
class Admins::CountriesController < Admins::ApplicationController
 add_breadcrumb "Countries", :admins_countries_path #I18n.t('nav.countries')
 def index
  @search = Country.search(params[:q])
  @countries = @search.result(:distinct => true).paginate(:page => params[:page])
  respond_with(@countries)
 end

 def new
  @country = Country.new
  add_breadcrumb "New", new_admins_country_path
  respond_with(@country)
 end

 def edit
  add_breadcrumb "Edit", edit_admins_country_path
  @country = Country.find(params[:id])
 end
end

Braeadcrumb-1 Braeadcrumb-1 Braeadcrumb-1

Dilerseniz Dökümantasyon sayfasının ziyaret edebilirsiniz.

İyi çalışmalar…