lab2023 - internet teknolojileri

PostgreSQL Yedek Alma Ve Geri Yükleme

pg_dump

pg_dump veritabaniadi -f dosyaadi.dump

 • 1 vt yedeği alır.
 • Öntanımlı olarak düz metin yedek alır.
 • Yedeği sıkıştırabilir. pg_dump -Fc veritabaniadi -f dosyaadi.dump

 • Global veriyi almaz. (User, tablespace)

 • Sıkıştırılmış yedeği tablo bazında açma imkanı. Sadece sıkıştırılmış formattayken.
 • Sadece istenilen tabloların yedeğini alma -t "satislar." satislar tablosunun yedeğini al. -T satislar satislar dışındaki tabloların yedeğini al.
 • Sadece schema yı yedek alma -s
 • Sadece dataları almak. -a

pg_dumpall

 • Tüm veritabanlarının yedeğini tek dosyaya alır.
 • Sadece düz metin olarak yedek alır.(.sql)
 • Bir tablo veya database açılamaz. Yedekler olduğu gibi geri yüklenir.
 • Global bilgileri ayrı olarak yedekleyebilirsiniz. pg_dumpall -g -f dosyaadi.dump
 • Sadece schema yı yedek alma -s
 • Sadece dataları almak. -a

pg_dump & pg_dumpall

 • INSERT li yedek almaz. Bunun yerine COPY kullanılır. Sebebi her INSERT işleminin TRANSACTION içerisinde olmasıdır.

Kesinlikle pg_dump kullanın, yedeği sıkıştırın, global bilgileri pg_dumpall ile alın. Geri yüklerken önce global veriler yüklenir.

pg_restore

 • pg_restore -d veritabaniadi yedek.dump -j 4
 • Sadece sıkıştırlmış verileri geri yükler.
 • -j parelel oturum.

ab2013 postgresql eğitim notlarından.

İyi çalışmalar.