lab2023 - internet teknolojileri

Ruby on Rails Application Template Oluşturma

Template nedir ?

Yeni bir rails uygulaması oluştururken genel görevleri otomatikleştirmek için yardımcı ruby script. Örneğin her rails projesinde devise gemini kullanıyorsak bunu her seferinde eklemek yerine template’ e ekleyip aynı işlemleri tekrarlamaktan kurtulabiliriz.

Template Oluşturma

Template oluşturmak için ne bir generator nede bir gem kullancağız. İçerisine bazı metodlar yazabileceğimiz bir ruby dosyası yeterli :)

Template Kullanımı

Yeni bir uygulama oluştururken -m parametresinden sonra template yolunu yazıyoruz.

1
2
$ rails new blog -m ~/template.rb
$ rails new APP_NAME -m https://raw.github.com/lab2023/rails-template/master/rails_template.rb

Yada rails:tempalte rake’ ini kullanabiliriz.

1
2
$ rake rails:template LOCATION=~/template.rb
$ rake rails:template LOCATION=http://example.com/template.rb

Template metodları:

gem(name, options = {})

gem metodu Gemfile dosyasın gem eklenmesini sağlıyor.

1
2
3
gem 'will_paginate'
gem 'bootstrap-will_paginate'
gem "will-paginate-i18n", "~> 0.1.7"

NOT: gem metodu gemi ekliyor ama kurmuyor. Yani biz gemleri ekledikten sonra bundle install metodunu çalıştırmalıyız.

gem_group(*names, &block)

Grup içerisine gem yazmamızı sağlar.

1
2
3
4
5
group :assets do
 gem "bootstrap-sass"
 gem "compass-rails"
 gem "jquery-ui-rails"
end

add_source(source, options = {})

Gemler için source eklememizi sağlar.

1
add_source "http://code.whytheluckystiff.net"

initializer(filename, data = nil, &block)

config/initializers klasörü altına initializer dosyası eklememizi sağlar.

1
2
3
4
5
6
initializer 'resque_mailer.rb', <<-CODE
class AsyncMailer < ActionMailer::Base
 include Resque::Mailer
 layout 'email'
end
CODE

rakefile(filename, data = nil, &block)

lib/tasks altına rake oluşturuyor

1
2
3
4
5
6
rakefile("bootstrap.rake") do
 <<-TASK
  require "resque/tasks"
  task "resque:setup" => :environment
 TASK
end

generate(what, args)

generate metodu rails generator’ lerini çalıştırmamızı sağlıyor.

1
2
generate(:scaffold, "person", "name:string", "address:text", "age:number")
generate 'simple_form:install --bootstrap'

run(command, config={})

run metodu ismindende anlaşılcağı gibi sistem komutlarını çalıştırmaya yarıyor.

1
2
run 'bundle install' # bundle install komutunu çalıştırıyor
run 'touch README.md' # README.md isminde dosya oluturyor

rake(command, options = {})

rake çalıştırmamızı sağlıyor.

1
2
3
4
rake 'db:drop'
rake 'db:create'
rake 'db:migrate'
rake "db:migrate", :env => 'production'

route(routing_code)

Route config/routes.rb dosyasına routing entry eklememizi sağlar.

1
route "root to: 'person#index'"

inside(dir)

Klasör içerinde komut çalıştırmamıza yarar.

1
2
3
4
path = "https://raw.github.com/lab2023/rails-template/master/files/"
inside 'app/views/devise' do
 get path + 'app/views/devise/confirmations/new.html.haml', 'confirmations/new.html.haml'
end

ask(question)

Kullanıcıdan bilgi alınmasını sağlar.

1
2
3
4
5
6
7
lib_name = ask("What do you want to call the shiny library ?")
lib_name << ".rb" unless lib_name.index(".rb")

lib lib_name, <<-CODE
class Shiny
end
CODE

yes?(question) or no?(question)

Kullanıcya soru sormamızı sağlarlar.

1
2
3
4
5
if yes?('Would you like to use the Sphinx search system? (yes/no)')
 sphinx_flag = true
else
 sphinx_flag = false
end

git(:command)

Git komutlarını kullanmamızı sağlıyor.

1
2
3
git :init
git :add => '.'
git :commit => '-m "Issue #1 Install Rails "'

create_file(destination, data=nil, config={}, &block)

create_file metodu yeni bir dosya oluşturur.

1
2
3
4
create_file 'lib/tasks/resque.rake', <<-CODE
require "resque/tasks"
task "resque:setup" => :environment
CODE

gsub_file(path, flag, *args, &block)

Dosya içerisinde text değiştirmemizi sağlar. flag parametresi string ve regex bir ifade olabilir.

1
gsub_file 'config/application.rb', /:password/, ':password, :password_confirmation'

remove_file(path, config={})

Dosya siler.

1
2
remove_file 'app/models/user.rb'
remove_file 'app/models/admin.rb'

inject_into_file(destination, *args, &block)

Dosya içerisine text eklememeizi sağlar. :after ve :before parametreleri ile nereye ekleme yapılacağını belirtebiliriz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
inject_into_file 'app/controllers/pages_controller.rb', :before => 'end' do <<-RUBY
skip_before_filter :authenticate_user!, :only => :index

def index

end


RUBY
end

append_file(path, *args, &block)

Dosyaya text eklememizi sağlar.

1
2
3
4
5
append_file '.gitignore' do <<-FILE
.idea
.idea/**/*
FILE
end

get(source, destination=nil, config={}, &block)

Verilen adresteki içeriği alır ve hedef kaynağa yerleştirir. Yani hedef doyaya yazar.

1
2
path = "https://raw.github.com/lab2023/rails-template/master/files/"
get path + 'app/controllers/admins/application_controller.rb', 'app/controllers/admins/application_controller.rb'

Genel olarak sık kullandığımız metodları yazamaya çalıştım. Aşağıdaki linklerden daha fazla kaynağa ulşabilirsiniz. Dilerseniz lab2023 rails temaplate’ i inceleyebilrsiniz.

Kaynaklar: http://guides.rubyonrails.org/rails_application_templates.html https://github.com/wycats/thor/wiki/Actions http://textmate.rubyforge.org/thor/Thor/Actions.html http://rdoc.info/github/wycats/thor/master/Thor/Actions

İyi çalışmalar…