lab2023 - internet teknolojileri

Paperclip: Dosyaları Yeni Bir Yol (Path)' a Taşımak

Dosya upload işlemleri için genellikle Paperclip kulanıyoruz. Paperclipte :path parametresi ile dosyanın hangi path altına kaydedeliceğini belirtebiliyoruz. Product modelindeki :picture için bir path belirledik. Dosyalar public/system/products/pictures/ dizinin altına :style(original, icon, small, large) klasörününde içine "#{id}-#{name.parameterize}.format" olarak kaydedilyor. Linklerde http://localhost:3000/system/products/pictures/original/1-bilgisayar.jpeg şeklinde oluyor. Peki biz bu path’ i ürün production’ a çıktıktan sonra değiştirirsek ne olur ?. Ne olacak tüm dosya linkleri patlayacak :) Yani eski dosyaları yeni path ile tekrar kaydettirmemiz gerekecek.

Önce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
class Product < ActiveRecord::Base
 has_attached_file :picture,
          :default_url => "/assets/missing-image.jpg",
          :styles => {
            :icon => "20x30#",
            :small => "180x270#",
            :large => "400x600#"
          },
          :path => "public/system/:class/:attachment/:style/:sef_file_name.:extension",
          :url => "/system/:class/:attachment/:style/:sef_file_name.:extension"

 Paperclip.interpolates :sef_file_name do |attachment, style|
  attachment.instance.sef_file_name
 end

 def sef_file_name
  "#{id}-#{name.parameterize}"
 end

end

Sonra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
class Product < ActiveRecord::Base
 has_attached_file :picture,
          :default_url => "/assets/missing-image.jpg",
          :styles => {
            :icon => "20x30#",
            :small => "180x270#",
            :large => "400x600#"
          }

end

`

Dosyalar için bir :path belirtmezsek paperclip dosyaları default path ile kaydediyor.

Resimler şimdi public/system/products/pictures/000/:id/:style şeklinde kaydediliyor. Şimdi eski doyaları bu path altına yeniden kaydedelim. Bunun için kısa bir rake yazacağız.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
namespace :picture_path do
 desc "product picture"

 task :product => :environment do
  products = Product.where("picture_file_name IS NOT NULL")
  products.each do |p|
   filename = Rails.root.join('public', 'system', 'products', 'pictures', 'original', "#{p.id}-#{p.name.parameterize}.#{p.picture_file_name.split(".").last}")
   if File.exists? filename
    image = File.new filename
    p.picture = image
    p.save!
    image.close
   end
  end
 end

end

filename’ e eski yolu atıyoruz. Eğer böyle bir yol var ise dosyayı yeniden kaydediyoruz. Kaydedilen dosyada yeni path ile kaydediliyor. Eski dosyalar hala duruyor ama.

Son olarakta Rake’ i çalıştıralım

1
rake picture_path:product

İyi çalışmalar dilerim