lab2023 - internet teknolojileri

Ruby on Rails' Te Ransack Gem' I Ile Arama

Ransack ile kolay bir şekilde arama ve sıralama işlemlerini yapabiliyoruz. Gemfile dosyasına

gem 'ransack' satırını ekledikten sonra bundle install ile kuralım.

Arama için search metodunu kullanıyoruz.

1
2
>> Product.search(:name_cont => "aaaa").result.to_sql
"SELECT `products`.* FROM `products` WHERE (`products`.`name` LIKE '%aaaa%')"
 • Aynı anda iki alanda arama yapmak istersek or kullanıyoruz.
1
2
>> Product.search(:name_or_barcode_cont => "aaaa").result.to_sql
"SELECT `products`.* FROM `products` WHERE ((`products`.`name` LIKE '%aaaa%' OR `products`.`barcode` LIKE '%aaaa%'))"

İlişkişli Kayıtlarda Arama Yapmak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# product.rb
class Product < ActiveRecord::Base

 belongs_to :brand

 has_and_belongs_to_many :keywords

 has_many :custom_products

end
1
2
>> Product.search(:name_or_barcode_or_keywords_name_cont => "aaaa").result.to_sql
"SELECT `products`.* FROM `products` LEFT OUTER JOIN `keywords_products` ON `keywords_products`.`product_id` = `products`.`id` LEFT OUTER JOIN `keywords` ON `keywords`.`id` = `keywords_products`.`keyword_id` WHERE (((`products`.`name` LIKE '%aaaa%' OR `products`.`barcode` LIKE '%aaaa%') OR `keywords`.`name` LIKE '%aaaa%'))"
1
2
>> Product.search(:name_or_barcode_or_brand_name_cont => "aaaa").result.to_sql
"SELECT `products`.* FROM `products` LEFT OUTER JOIN `brands` ON `brands`.`id` = `products`.`brand_id` WHERE (((`products`.`name` LIKE '%aaaa%' OR `products`.`barcode` LIKE '%aaaa%') OR `brands`.`name` LIKE '%aaaa%'))"

Tamamda bu sondaki cont ne işe yarıyor ? diye sorular duyar gibi oluyorum. cont Ransack eylemlerinden birisi. Yani nasıl arama yapacağını belirtiyoruz. İçerisinde aaaa geçsin, aaaa ile başlayanler vs. vs. cont içerisinde aaaa geçen kayıtları getiriyor. Diğer Ransack eylemlerini şu linkten incleyebilrsiniz. https://github.com/ernie/ransack/wiki/Basic-Searching

Controller

1
2
3
4
def index
 @search = Product.search(params[:q])
 @products = @search.result
end
 • Arama için varsayılan parametre :q. İstersek değiştirebiliyoruz. https://github.com/ernie/ransack/wiki/Configuration
 • Eğer aram sonuçlarında tekrar eden kayıt istemiyorsak(DISTINCT) :distrinct => true parametresini geçiyoruz.
1
2
3
4
def index
 @search = Product.search(params[:q])
 @products = @search.result(:distinct => true)
end

View

1
2
3
= search_form_for @search do |f|
 = f.text_field :name_cont
 = f.submit "Search", :class => 'btn'

Sıralama

sort_link helper metodunu kullanıyoruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#product.html.haml
%table.table.table-striped.table-bordered.table-condensed
 %tr
  %th= sort_link(@search, :name, "İsim")
  %th= sort_link(@search, :barcode, "Barkod")
  %th= sort_link(@search, :sub_category_name, "Kategori")

 - @products.each do |product|
  %tr
   %td= product.name
   %td= product.barcode
   %td= product.sub_category.try(:name)

product

product

İyi çalışmalar dilerim.