lab2023 - internet teknolojileri

Ruby on Rails'te Excel Export

Excel export işlemlerinde to_xls gemini kullanıyoruz. Export edilen excel dosyaları xls uzantısında oluyor.

Excel renderlermek için config/initializers/mime_types.rb doyasına mime type eklemeyi unutmuyalım.

1
Mime::Type.register "application/vnd.ms-excel", :xls

Gemfile dosyasına gem 'to_xls' ekleyip bundle install ile kuruyoruz.

Kullanımı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
class UserController < ApplicationController

 def index
  @users = User.all

  respond_to do |format|
   format.html
   format.xml { render :xml => @users }
   format.xls { send_data @users.to_xls, :filename => 'users.xls' }
  end
 end
end

@users koleksiyonu içindeki ilk itemin propertilerine göre @users koleksiyonunu export eder. Properti ismileri kolon başlığı olarak kabul edilir.

Eğer kolonlara başlık vermek istemiyorsak :headers => false parametresini geçiyoruz.

1
@users.to_xls(:headers => false)

Sheet ismini belirtmek istiyorsak :name => "Users" parametresini geçiyoruz. Varsayılanı Sheet1

1
@users.to_xls(:name => "Users")

Propertilerin hepsini değilde seçtiklerimizi export etmek istersek :columns parametresi ile bunu belirtebilyoruz.

1
@users.to_xls(:columns => [:name, :role])

Bu kolonların isimlerini değiştirmek istersek :headers parametresini kullanıyoruz.

1
@users.to_xls(:columns => [:name, :role], :headers => ['İsim', 'Rol'])

Peki ilişkili kayıtlarıda export edebiliyor muyuz ? Evet ilişkili kayıtlarıda export edebiliyoruz.

1
@users.to_xls(:columns => [:name, {:company => [:name, :address]}])

company modelindeki :name ve :address propertilerini aldık.

Böyle export edince kolon isimlerini company_name , company_address şeklinde oluşturacaktır. Kolon isimlerini değiştirmek için yine :headers parametresini kullanabiliriz.

1
@users.to_xls(:columns => [:name, {:company => [:name, :address]}], :headers => ['Name', 'Company', 'Address'])

İyi çalışmalar dilerim…