lab2023 - internet teknolojileri

Ruby on Rails REST API'de Access Token Kullanarak Kullanıcı Doğrulama

Öncelikle;

 • HTTPS kullanın. Çünkü HTTP kullanıldığında parametreler plain text olarak iletiliyor. Http Request’ leri dinleyen birisi keylerinize çok rahat ulaşabilir.

 • access_token’ ları url den parametre olarak almak yerine Http Header’ dan almak daha uygundur. Çünkü kullanıcı alışkanlıkları (kopyala-yapıştır-test et) yönündedir. URL de unutulan tokenlar güvenlik için tehlikeli olabilir.

Kullanıcı doğrulama ile ilgili daha önce yazdığım Ruby On Rails REST API’ de HTTP Basic Authentication Kullanarak Kullanıcı Doğrulama yazısını okuyabilirsiniz.

API’ de güvenliği sağlamanın diğer bir yolu ise API’ yi kullanacak client’ lara bir API_KEY verip o API_KEY ile authenticate yapmak. Bu yöntemi kullanırsak API_KEY leri saklamak için bir modele ihtiyacımız olacak. Bu modelde;

 • user_id
 • access_token
 • expires_at alanlarını tutacağız. Eğer API_KEY ömrünü kısıtlamak istemiyorsanız expires_at alanına ihtiyacınız yok.

Ben burada örneği kısa tutmak için user_id ve expires_at alanlarını kullanmayacağım.

1
2
3
4
5
6
7
Muhammets-iMac:pigon muhammetdilek$ rails g model api_key access_token:string
   invoke active_record
   create  db/migrate/20121006130334_create_api_keys.rb
   create  app/models/api_key.rb
   invoke  test_unit
   create   test/unit/api_key_test.rb
   create   test/fixtures/api_keys.yml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
class ApiKey < ActiveRecord::Base
 before_create :generate_access_token

 private

 def generate_access_token
  begin
   self.access_token = SecureRandom.hex
  end while self.class.exists?(access_token: access_token)
 end
end

Burada access_token üretmek için ruby 1.9’ la gelen SecureRandom.hex metodunu kullanarak 16 haneden oluşan string bir access_token oluşturuyoruz. Eğer oluşturulan bu access_token daha önceden oluşturulmuş ise kod daha önceden oluşturulmayan bir access_token üretinceye kadar tekrar çalışıyor.

Şimdi bir ApiKey oluşturup devam edelim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Muhammets-iMac:pigon muhammetdilek$ rails c
Loading development environment (Rails 3.2.8)
1.9.3p194 :001 > ApiKey.create
  (0.0ms) begin transaction
 ApiKey Exists (0.1ms) SELECT 1 AS one FROM "api_keys" WHERE "api_keys"."access_token" = '765582c8bf829e682abe70618957a42a' LIMIT 1
Binary data inserted for `string` type on column `access_token`
 SQL (35.5ms) INSERT INTO "api_keys" ("access_token", "created_at", "updated_at") VALUES (?, ?, ?) [["access_token", "765582c8bf829e682abe70618957a42a"], ["created_at", Sat, 06 Oct 2012 13:11:59 UTC +00:00], ["updated_at", Sat, 06 Oct 2012 13:11:59 UTC +00:00]]
  (2.0ms) commit transaction
 => #<ApiKey id: 1, access_token: "765582c8bf829e682abe70618957a42a", created_at: "2012-10-06 13:11:59", updated_at: "2012-10-06 13:11:59"> 
1.9.3p194 :002 >

Controller’ a access_token kontrolü yapan bir metod yazacağız;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
module Api
 module V2
  class ProductsController < ApplicationController
   include ActionController::MimeResponds
   include ActionController::HttpAuthentication::Basic::ControllerMethods
   #http_basic_authenticate_with name: 'admin', password: 'secret'
   before_filter :restrict_access

   respond_to :json, :xml

   #Actions

   private

   def restrict_access
    api_key = ApiKey.find_by_access_token(params[:access_token])
    head :unauthorized unless api_key
   end
  end
 end
end

http://pigon.dev/api/products adresini açtığımızda bize hiçbir datanın dönmediğini görüyoruz. Birde query olarak access_token ekleyerek bakalım; API_KEY Evet gördüğünüz gibi urlden acces_token alarak datalara erişim kısıtlaması getirebiliyoruz. access_token’ bilgilisini URL’ den almak yerine HTTP Header dan alalım.

Rails’ te HTTP header’ dan access_token almak için authenticate_or_request_with_http_token metodunu kullancağız.

1
2
3
4
5
6
7
def restrict_access
 #api_key = ApiKey.find_by_access_token(params[:access_token])
 #head :unauthorized unless api_key
 authenticate_or_request_with_http_token do |token, options|
  ApiKey.exists?(access_token: token)
 end
end

Eğer Rails::API gem’ ini kullanıyorsak ActionController::HttpAuthentication::Token::ControllerMethods modülünü Controller’ a eklememiz gerekiyor.

1
2
3
Muhammets-iMac:pigon muhammetdilek$ curl http://pigon.dev/api/products -H 'Authorization: Token token="xyz"'
HTTP Token: Access denied.
Muhammets-iMac:pigon muhammetdilek$ 
1
2
Muhammets-iMac:pigon muhammetdilek$ curl http://pigon.dev/api/products -H 'Authorization: Token token="765582c8bf829e682abe70618957a42a"'
[{"amount":"4.3","created_at":"2012-10-06T09:58:47Z","id":2,"title":"Product2","updated_at":"2012-10-06T09:58:47Z"},{"amount":"15.0","created_at":"2012-10-06T09:59:14Z","id":3,"title":"Product3Update","updated_at":"2012-10-06T09:59:24Z"}]Muhammets-iMac:pigon muhammetdilek$ 

Komut satırından baktığımızda kodlarımızın çalıştığını görüyoruz.

İyi çalışmalar.

Kaynak: RailsCasts