lab2023 - internet teknolojileri

Ruby on Rails Ile Rails::API Gem'ini Kullanarak API Geliştirme

Daha önce API geliştirme ile ilgili Ruby On Rails’ te API Yazalım başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu yazımda ise Rails::API gem’ ini kullanarak API geliştirmeyi anlatacağım.

Rails::API bir API için gerekli olan kütüphaneler dışındaki kütüphaneleri çıkararak(view, assests …), normal bir rails projesine göre daha hafif bir proje oluşturabilmemizi sağlayan gem.

Aşağıdaki komutu çalıştırarak gem’ i yükleyelim

gem install rails-api

Yeni proje oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanacağız.

rails-api new pigon

Komutu çalışıtrdıktan sonra projenin dosyalarına baktığımızda app dizininin çok sade olduğunu görüyoruz. API geliştirme ihtiyacı dışındaki şeyler(views, helpers, assets) atılmıştır. ApplicationController’ a baktığımızda ActionController::Base yerine daha hafif olan ActionController::API’ den türetildiğini görüyoruz.

1
2
class ApplicationController < ActionController::API
end

En büyük değişiklik ise Gemfile dosyamızda. rails-api gem’ ini buraya eklenmiş olarak görüyoruz fakat assets grubundaki gem’ lerin ve jquery-rails gem’ inin eklenmediğini görüyoruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
source 'https://rubygems.org'

gem 'rails', '3.2.8'

# Bundle edge Rails instead:
# gem 'rails', :git => 'git://github.com/rails/rails.git'

gem 'rails-api'

gem 'sqlite3'

Peki generator’ larda nasıl bir değişiklik oluyor?. scaffold ile Product modeli oluşturduğumuzda assets, views ve helpers dosyalarının oluşturulmadığını görüyoruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Muhammets-iMac:pigon muhammetdilek$ rails g scaffold Product title:string price:decimal
   invoke active_record
   create  db/migrate/20121003130313_create_products.rb
   create  app/models/product.rb
   invoke  test_unit
   create   test/unit/product_test.rb
   create   test/fixtures/products.yml
   invoke api_resource_route
    route  resources :products, except: :edit
   invoke scaffold_controller
   create  app/controllers/products_controller.rb
   invoke  test_unit
   create   test/functional/products_controller_test.rb

Gördüğünüz gibi model, controller ve test dosyalarından oluşan bir yapı oluşturuldu. Şimdi migration’ ı çalıştıralım.

1
Muhammets-iMac:pigon muhammetdilek$ rake db:migrate

scaffold tarafından generate edilen ProductsController’ ına baktığımızda sadece JSONformatında veri döndürüldüğünü göreceksiniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
class ProductsController < ApplicationController
 # GET /products
 # GET /products.json
 def index
  @products = Product.all

  render json: @products
 end

 # GET /products/1
 # GET /products/1.json
 def show
  @product = Product.find(params[:id])

  render json: @product
 end

 # GET /products/new
 # GET /products/new.json
 def new
  @product = Product.new

  render json: @product
 end

 # POST /products
 # POST /products.json
 def create
  @product = Product.new(params[:product])

  if @product.save
   render json: @product, status: :created, location: @product
  else
   render json: @product.errors, status: :unprocessable_entity
  end
 end

 # PATCH/PUT /products/1
 # PATCH/PUT /products/1.json
 def update
  @product = Product.find(params[:id])

  if @product.update_attributes(params[:product])
   head :no_content
  else
   render json: @product.errors, status: :unprocessable_entity
  end
 end

 # DELETE /products/1
 # DELETE /products/1.json
 def destroy
  @product = Product.find(params[:id])
  @product.destroy

  head :no_content
 end
end

Uygulamamızın hiç HTML view renderlemediğini sadece JSON renderlediğini görüyoruz. Tarayıcımızda /products yolunu ziyaret ettiğimizde JSON formatında henüz ürün eklemediğimiz için boş bir array renderlediğini göreceğiz.

curl ile uygulamamıza product ekleyelim.

1
2
Muhammets-iMac:pigon muhammetdilek$ curl -d "product[title]=Product1&product[price]=3.3" http://pigon.dev/products
{"created_at":"2012-10-03T13:27:10Z","id":3,"price":"3.3","title":"Product1","updated_at":"2012-10-03T13:27:10Z"}

/products adresini ziyeret ettiğimizde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
  {
    created_at: "2012-10-03T13:28:27Z",
    id: 1,
    price: "3.3",
    title: "Product1",
    updated_at: "2012-10-03T13:28:27Z"
  }
]

JSON formatında eklediğimiz ürünü görüyoruz.

Şimdide uygulamamıza XML desteği ekleyelim.

Burada respond_to metodunu kullanacağız.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 def index
  @products = Product.all

  respond_to do |format|
   format.json { render json: @products }
   format.xml { render xml: @products }
  end

 end

/products.xml sayfasını ziyaret ettiğimizde aşağıdaki hatayı alacağız.

1
2
3
NoMethodError in ProductsController#index

undefined method `respond_to' for #<ProductsController:0x007fbc096e1438>

Rails::API de uygulamayı daha hafif hale getirmek için bir dizi özellik çıkarılmış durumda ama biz istersek bu özellikleri kolayca uygulamalarımza geri ekleyebiliriz. Yukarıdaki aldığımız hata da ActionController::MimeResponds modülü etkin olmadığından kaynaklanıyor. ProductController’ a ActionController::MimeResponds modülünü ekleyelim.

1
2
3
4
class ProductsController < ApplicationController
 include ActionController::MimeResponds
 #Actions
end

xml response

Rails::API README dosyasında ihtiyacımız çerçevesinde hangi modulleri kullanabilecegimiz listelenmiştir. Ancak bu liste modüllerin tam listesi değil. Rails kodları ile Rails::APInin kodlarını karşılaştırdığımızda bu listedeki eksik olanları görebiliyoruz.

Bazı modülleri kullanmak istediğimizde modülü sadece controller’ da çağırmak yetmeyebibilir. Rails::API Controller’ ları azalttığı gibi aynı zamanda Rack middleware katmanınıda azaltmıştır. Normal bir rails uygulamasındaki middleware’ lar ile Rails::API gem’ ini kullanarak olulturduğumuz bir uygulamadaki middleware’ ları karşılaştırırsak aşağıdaki middleware’ ların çıkarılmış olduğunu görüyoruz.

1
2
3
4
5
use Rack::MethodOverride
use ActionDispatch::Cookies
use ActionDispatch::Session::CookieStore
use ActionDispatch::Flash
use ActionDispatch::BestStandardsSupport

İhtiyacımız çerçevesinde bu middleware’ ları application.rb ye ekleyerek kullanabiliriz.

Rails::API kullanırken karşılaşılan sorunların birçoğu issuelarda çözülmüş. https://github.com/rails-api/rails-api/issues?page=1&state=closed Gözatmakta fayda var.

İyi çalışmalar…