lab2023 - internet teknolojileri

MySQL'de Yeni Veritabanı Ve Veritabanı Kullancısı Oluşturma

  • MySQL’ e login olalım
1
$ mysql -u root -p
  • Veritabanı oluşturalım
1
mysql> CREATE DATABASE pigon_production;

pigon_production isminde bir veritabanı oluşturduk.

  • Şimdide bir kullanıcı oluşturalım ve pigon_production’ ı kullanabilmesi için yetki verelim.
1
2
mysql> GRANT ALL ON pigon_production.* TO 'pigon'@localhost IDENTIFIED BY 'pigon_password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Artık pigon kullanıcısı oluşturuldu ve pigon_production veritabanını kullanma yetkisi verildi. Buradaki yetki GRANT ALL komutundan da anlaşılacağı gibi veritabanı üzerinde tüm işlemleri yapabilme yetkisidir.

Kolaylıklar…