lab2023 - internet teknolojileri

Sunucunun Ssh Portunu Değiştirme

ssh portu default olarak 22 dir. Güvenlik için istersek bunu değiştirebiliyoruz.

nano ile /etc/ssh/ dizinindeki sshd_config dosyasını açıp 5. satırdaki Port 22 yazan yerdeki 22 portunu değiştirip kaydediyoruz.

1
$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Değişiklikler algılaması için aşağıdaki komut ile ssh’ ı yeniden başlatıyoruz.

1
$ sudo /etc/init.d/ssh restart

Localden bağlanırken portu belirtiyoruz.

1
$ ssh root@x.x.x.x -p 9387

-p parametresi ile portu belirtmiş olduk.

Eğer deploy işlemleri için Capistrano kullanıyorsak deploy.rb dosyasında aşağıdaki gibi portu belirtiyoruz.

1
set :port, 30000

İyi çalışmalar