lab2023 - internet teknolojileri

Sayfalamada (Will_paginate) Sayfa Numarası İçin Özel Parametre Geçme

Sayfalama için will_paginate gemini kullanıyoruz. Bazı durumlarda sayfada iki ayrı collection’ a göre sayfala yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla page parametresini her iki collection için kullanamıyoruz. Böyle durumlarda kendimiz parametre verebiliriz;

1
2
3
4
5
# views
= will_paginate @credits, param_name: :credit_page, page_links: false

# Controller
@credits = @credits.paginate(:page => params[:credit_page])

İyi çalışmalar